HARGA

Pelanggan Perniagaan

Pemindahan masuk – Mengikut tarif
Perbankan dalam talian – Mengikut tarif
Pemindahan dalaman – Selaras dengan tarif
Perkhidmatan kad – €3-5 / bulan
Kad pesanan – €15
Pengeluaran tunai (ATM dan pengeluaran tunai secara manual) – €2,40

Peribadi

Pemindahan masuk – Percuma
Perbankan dalam talian – Percuma
Pemindahan dalaman – Percuma
Perkhidmatan kad – Percuma atau €3 / bulan
Kad pesanan – €15
Pengeluaran tunai (ATM dan pengeluaran tunai secara manual) – €2,40

Dokumen yang memaklumkan suruhanjaya itu

Dokumen ini mengandungi yuran untuk perkhidmatan paling perwakilan yang berkaitan dengan akaun pembayaran dan maklumat pra-kontrak dan kontrak lengkap mengenai semua perkhidmatan disediakan dalam Terma dan Syarat.

VAT, jika berkenaan, tidak termasuk. Semua bayaran dikenakan dalam EUR pada permulaan acara bil yang berkaitan.

 

 

terms of use

AML

cookies

privacy